ايران ويج

نسخه‌ی کامل: نمایش لیست دنبال کنندگان در twitter
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2
با سلام
دوستان دیگه خسته شدم از بس گوگل کردم
چصور میشه با javascirpt کد نمایش اسامی و آواتار کسانی که در twitter من رو دنبال میکنند نوشت

توجه داشته باشید تعداد دنبال کنندگان را نمیخوام ها ...
مثل شکل زیر میخوام :
http://www.freeuploadsite.com/do.php?img=25368
با api خود تویتر نمیشه مگه؟!
با
کد php:
/followers/ids.json 
یه لیستی از id افرادیکه رو میده که دارن تویت هات رو دنبال میکنند

با
کد php:
/users/lookup.json 
هم میتونی ایدی رو بدی و اطلاعات کامل تری راجب به یوزر؛ منجمله نام کاربریش بگیری و عکس پس زمینه و . . . بگیری


اول با این تست کن کارا رو خروجی ها رو ببین و بعد سعی کن خودت بنویسی!!
کد php:
https://dev.twitter.com/console 
این صفحه ببینید :

https://dev.twitter.com/docs/api/1.1/get/followers/list

من به صفحه :
https://dev.twitter.com/console

رفتم
لاگین کردم
با api زیر :

https://api.twitter.com/1.1/followers/id...creen_name=aligholi&user_id=12345678


درخواست به صورت get دادم بعد send زدم
به من یه Response داد که نوشته بود :

HTTP/1.1 200 OK

و یکسری کد زیرش (به چه زبانی این کد ها!!!)

خوب حالا که این HTTP/1.1 200 OK داد یعنی چی من باید چیکار کنم !!!
json هستند دیگه!!!

باید تجزیه کنیدش؛ یه چیزی شبیه xml هستند؛
یا میتونید مقدار برگشتی رو eval کنید به یه متغیر از ازش استفاده کنید و یا با توایع json اونو تجزیه کنید ...
کد کی داده در قسمت Response کنسول :
کد php:
HTTP/1.1 200 OK
content
-type:
application/json;charset=utf-8
x
-frame-options:
SAMEORIGIN
x
-rate-limit-remaining:
14
last
-modified:
Sun17 Nov 2013 00:37:10 GMT
status
:
200 OK
date
:
Sun17 Nov 2013 00:37:10 GMT
x
-transaction:
65216871d88669cc
pragma
:
no-cache
cache
-control:
no-cacheno-storemust-revalidatepre-check=0post-check=0
x
-xss-protection:
1mode=block
x
-rate-limit-limit:
15
expires
:
Tue31 Mar 1981 05:00:00 GMT
set
-cookie:
lang=en
set
-cookie:
guest_id=v1%3A138464863073358850Domain=.twitter.comPath=/; Expires=Tue17-Nov-2015 00:37:10 UTC
content
-length:
122
x
-rate-limit-reset:
1384649530
server
:
tfe
strict
-transport-security:
max-age=631138519
x
-access-level:
read-write-directmessages

{
  
"ids":  [
    
14******3,
    
36******6,
    
40******6
  
],
  
"next_cursor"0,
  
"next_cursor_str""0",
  
"previous_cursor"0,
  
"previous_cursor_str""0"


فکر کنم حالا فهمیدم

در قسمت
کد php:
"ids":  [
    
14******3,
    
36******6,
    
40******6
  
], 

id follower های من رو داده ؟ (خودم به جا عدداش ستاره زدم)

خوب الان من بخوام خودم با این api کار کنم (بدون کنسول)
این درخواست زیر رو به چه صورت (ajax,php,javascirpt) با چی بفرستم :
کد php:
https://api.twitter.com/1.1/followers/id...reen_name=aligholi&user_id=12345678 

وقتی فرستادم جوابش فقط همین قسمت :
کد php:
"ids":  [
    
14******3,
    
36******6,
    
40******6
  
], 

هست یا نه کل اون کد طولانی که بالا نوشتم رو به من میده تا تجزیه کنم ؟
با چی تجزیش کنم تابع split در php ؟!
شما وقتی درخواستتون رو میفرستید معمولا فقط قسمت داده بر میگرده؛ یعنی این قسمت:

کد php:
{
  
"ids":  [
    
14******3,
    
36******6,
    
40******6
  
],
  
"next_cursor"0,
  
"next_cursor_str""0",
  
"previous_cursor"0,
  
"previous_cursor_str""0"توی php که آسونه؛ اگه متد ها get هستند با file_get_contents ؛ اگه post اینا هم دارین با توابع curl و ...
توی js هم آسونترینش jquery هستند...


وقتی که دیتا رو دریافت کردید از توابع json برای تجزیه استفاده کنید!

json چیست

واسه js :
http://www.json.org/js.html
http://stackoverflow.com/questions/49356...javascirpt

واسه php:
http://php.net/manual/en/book.json.php
http://www.php.net/manual/en/function.json-decode.php

اینم کتابخونش واسه مواقعی که Json خود php درست نیست ...
من این کارایی که گفتین انجام دادم
اما روی سایتم جواب نگرفتم چرا؟ فکر کنم همون که گفتین کتابخانه json برای php سرور مشکل داره
برای همین اون کتاب خونه json که گفتین:
کد php:
<?php
/* vim: set expandtab tabstop=4 shiftwidth=4 softtabstop=4: */

/**
 * Converts to and from JSON format.
 *
 * JSON (javascirpt Object Notation) is a lightweight data-interchange
 * format. It is easy for humans to read and write. It is easy for machines
 * to parse and generate. It is based on a subset of the javascirpt
 * Programming Language, Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999.
 * This feature can also be found in  Python. JSON is a text format that is
 * completely language independent but uses conventions that are familiar
 * to programmers of the C-family of languages, including C, C++, C#, Java,
 * javascirpt, Perl, TCL, and many others. These properties make JSON an
 * ideal data-interchange language.
 *
 * This package provides a simple encoder and decoder for JSON notation. It
 * is intended for use with client-side javascirpt applications that make
 * use of HTTPRequest to perform server communication functions - data can
 * be encoded into JSON notation for use in a client-side javascirpt, or
 * decoded from incoming javascirpt requests. JSON format is native to
 * javascirpt, and can be directly eval()'ed with no further parsing
 * overhead
 *
 * All strings should be in ASCII or UTF-8 format!
 *
 * LICENSE: Redistribution and use in source and binary forms, with or
 * without modification, are permitted provided that the following
 * conditions are met: Redistributions of source code must retain the
 * above copyright notice, this list of conditions and the following
 * disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above
 * copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
 * in the documentation and/or other materials provided with the
 * distribution.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
 * NO EVENT SHALL CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
 * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
 * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
 * OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
 * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
 * TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
 * USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
 * DAMAGE.
 *
 * @category
 * @package     Services_JSON
 * @author      Michal Migurski <mike-json@teczno.com>
 * @author      Matt Knapp <mdknapp[at]gmail[dot]com>
 * @author      Brett Stimmerman <brettstimmerman[at]gmail[dot]com>
 * @copyright   2005 Michal Migurski
 * @version     CVS: $Id: JSON.php,v 1.31 2006/06/28 05:54:17 migurski Exp $
 * @license     http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
 * @link        http://pear.php.net/pepr/pepr-proposal-show.php?id=198
 */

/**
 * Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state
 */
define('SERVICES_JSON_SLICE',   1);

/**
 * Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state
 */
define('SERVICES_JSON_IN_STR',  2);

/**
 * Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state
 */
define('SERVICES_JSON_IN_ARR',  3);

/**
 * Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state
 */
define('SERVICES_JSON_IN_OBJ',  4);

/**
 * Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state
 */
define('SERVICES_JSON_IN_CMT'5);

/**
 * Behavior switch for Services_JSON::decode()
 */
define('SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE'16);

/**
 * Behavior switch for Services_JSON::decode()
 */
define('SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS'32);

/**
 * Converts to and from JSON format.
 *
 * Brief example of use:
 *
 * <code>
 * // create a new instance of Services_JSON
 * $json = new Services_JSON();
 *
 * // convert a complexe value to JSON notation, and send it to the browser
 * $value = array('foo', 'bar', array(1, 2, 'baz'), array(3, array(4)));
 * $output = $json->encode($value);
 *
 * print($output);
 * // prints: ["foo","bar",[1,2,"baz"],[3,[4]]]
 *
 * // accept incoming POST data, assumed to be in JSON notation
 * $input = file_get_contents('php://input', 1000000);
 * $value = $json->decode($input);
 * </code>
 */
class Services_JSON
{
   
/**
    * constructs a new JSON instance
    *
    * @param    int     $use    object behavior flags; combine with boolean-OR
    *
    *                           possible values:
    *                           - SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE:  loose typing.
    *                                   "{...}" syntax creates associative arrays
    *                                   instead of objects in decode().
    *                           - SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS:  error suppression.
    *                                   Values which can't be encoded (e.g. resources)
    *                                   appear as NULL instead of throwing errors.
    *                                   By default, a deeply-nested resource will
    *                                   bubble up with an error, so all return values
    *                                   from encode() should be checked with isError()
    */
    
function Services_JSON($use 0)
    {
        
$this->use $use;
    }

   
/**
    * convert a string from one UTF-16 char to one UTF-8 char
    *
    * Normally should be handled by mb_convert_encoding, but
    * provides a slower PHP-only method for installations
    * that lack the multibye string extension.
    *
    * @param    string  $utf16  UTF-16 character
    * @return   string  UTF-8 character
    * @access   private
    */
    
function utf162utf8($utf16)
    {
        
// oh please oh please oh please oh please oh please
        
if(function_exists('mb_convert_encoding')) {
            return 
mb_convert_encoding($utf16'UTF-8''UTF-16');
        }

        
$bytes = (ord($utf16{0}) << 8) | ord($utf16{1});

        switch(
true) {
            case ((
0x7F $bytes) == $bytes):
                
// this case should never be reached, because we are in ASCII range
                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                
return chr(0x7F $bytes);

            case (
0x07FF $bytes) == $bytes:
                
// return a 2-byte UTF-8 character
                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                
return chr(0xC0 | (($bytes >> 6) & 0x1F))
                     . 
chr(0x80 | ($bytes 0x3F));

            case (
0xFFFF $bytes) == $bytes:
                
// return a 3-byte UTF-8 character
                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                
return chr(0xE0 | (($bytes >> 12) & 0x0F))
                     . 
chr(0x80 | (($bytes >> 6) & 0x3F))
                     . 
chr(0x80 | ($bytes 0x3F));
        }

        
// ignoring UTF-32 for now, sorry
        
return '';
    }

   
/**
    * convert a string from one UTF-8 char to one UTF-16 char
    *
    * Normally should be handled by mb_convert_encoding, but
    * provides a slower PHP-only method for installations
    * that lack the multibye string extension.
    *
    * @param    string  $utf8   UTF-8 character
    * @return   string  UTF-16 character
    * @access   private
    */
    
function utf82utf16($utf8)
    {
        
// oh please oh please oh please oh please oh please
        
if(function_exists('mb_convert_encoding')) {
            return 
mb_convert_encoding($utf8'UTF-16''UTF-8');
        }

        switch(
strlen($utf8)) {
            case 
1:
                
// this case should never be reached, because we are in ASCII range
                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                
return $utf8;

            case 
2:
                
// return a UTF-16 character from a 2-byte UTF-8 char
                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                
return chr(0x07 & (ord($utf8{0}) >> 2))
                     . 
chr((0xC0 & (ord($utf8{0}) << 6))
                         | (
0x3F ord($utf8{1})));

            case 
3:
                
// return a UTF-16 character from a 3-byte UTF-8 char
                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                
return chr((0xF0 & (ord($utf8{0}) << 4))
                         | (
0x0F & (ord($utf8{1}) >> 2)))
                     . 
chr((0xC0 & (ord($utf8{1}) << 6))
                         | (
0x7F ord($utf8{2})));
        }

        
// ignoring UTF-32 for now, sorry
        
return '';
    }

   
/**
    * encodes an arbitrary variable into JSON format
    *
    * @param    mixed   $var    any number, boolean, string, array, or object to be encoded.
    *                           see argument 1 to Services_JSON() above for array-parsing behavior.
    *                           if var is a strng, note that encode() always expects it
    *                           to be in ASCII or UTF-8 format!
    *
    * @return   mixed   JSON string representation of input var or an error if a problem occurs
    * @access   public
    */
    
function encode($var)
    {
        switch (
gettype($var)) {
            case 
'boolean':
                return 
$var 'true' 'false';

            case 
'NULL':
                return 
'null';

            case 
'integer':
                return (int) 
$var;

            case 
'double':
            case 
'float':
                return (float) 
$var;

            case 
'string':
                
// STRINGS ARE EXPECTED TO BE IN ASCII OR UTF-8 FORMAT
                
$ascii '';
                
$strlen_var strlen($var);

               
/*
                * Iterate over every character in the string,
                * escaping with a slash or encoding to UTF-8 where necessary
                */
                
for ($c 0$c $strlen_var; ++$c) {

                    
$ord_var_c ord($var{$c});

                    switch (
true) {
                        case 
$ord_var_c == 0x08:
                            
$ascii .= '\b';
                            break;
                        case 
$ord_var_c == 0x09:
                            
$ascii .= '\t';
                            break;
                        case 
$ord_var_c == 0x0A:
                            
$ascii .= '\n';
                            break;
                        case 
$ord_var_c == 0x0C:
                            
$ascii .= '\f';
                            break;
                        case 
$ord_var_c == 0x0D:
                            
$ascii .= '\r';
                            break;

                        case 
$ord_var_c == 0x22:
                        case 
$ord_var_c == 0x2F:
                        case 
$ord_var_c == 0x5C:
                            
// double quote, slash, slosh
                            
$ascii .= '\\'.$var{$c};
                            break;

                        case ((
$ord_var_c >= 0x20) && ($ord_var_c <= 0x7F)):
                            
// characters U-00000000 - U-0000007F (same as ASCII)
                            
$ascii .= $var{$c};
                            break;

                        case ((
$ord_var_c 0xE0) == 0xC0):
                            
// characters U-00000080 - U-000007FF, mask 110XXXXX
                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                            
$char pack('C*'$ord_var_cord($var{$c 1}));
                            
$c += 1;
                            
$utf16 $this->utf82utf16($char);
                            
$ascii .= sprintf('\u%04s'bin2hex($utf16));
                            break;

                        case ((
$ord_var_c 0xF0) == 0xE0):
                            
// characters U-00000800 - U-0000FFFF, mask 1110XXXX
                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                            
$char pack('C*'$ord_var_c,
                                         
ord($var{$c 1}),
                                         
ord($var{$c 2}));
                            
$c += 2;
                            
$utf16 $this->utf82utf16($char);
                            
$ascii .= sprintf('\u%04s'bin2hex($utf16));
                            break;

                        case ((
$ord_var_c 0xF8) == 0xF0):
                            
// characters U-00010000 - U-001FFFFF, mask 11110XXX
                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                            
$char pack('C*'$ord_var_c,
                                         
ord($var{$c 1}),
                                         
ord($var{$c 2}),
                                         
ord($var{$c 3}));
                            
$c += 3;
                            
$utf16 $this->utf82utf16($char);
                            
$ascii .= sprintf('\u%04s'bin2hex($utf16));
                            break;

                        case ((
$ord_var_c 0xFC) == 0xF8):
                            
// characters U-00200000 - U-03FFFFFF, mask 111110XX
                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                            
$char pack('C*'$ord_var_c,
                                         
ord($var{$c 1}),
                                         
ord($var{$c 2}),
                                         
ord($var{$c 3}),
                                         
ord($var{$c 4}));
                            
$c += 4;
                            
$utf16 $this->utf82utf16($char);
                            
$ascii .= sprintf('\u%04s'bin2hex($utf16));
                            break;

                        case ((
$ord_var_c 0xFE) == 0xFC):
                            
// characters U-04000000 - U-7FFFFFFF, mask 1111110X
                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                            
$char pack('C*'$ord_var_c,
                                         
ord($var{$c 1}),
                                         
ord($var{$c 2}),
                                         
ord($var{$c 3}),
                                         
ord($var{$c 4}),
                                         
ord($var{$c 5}));
                            
$c += 5;
                            
$utf16 $this->utf82utf16($char);
                            
$ascii .= sprintf('\u%04s'bin2hex($utf16));
                            break;
                    }
                }

                return 
'"'.$ascii.'"';

            case 
'array':
               
/*
                * As per JSON spec if any array key is not an integer
                * we must treat the the whole array as an object. We
                * also try to catch a sparsely populated associative
                * array with numeric keys here because some JS engines
                * will create an array with empty indexes up to
                * max_index which can cause memory issues and because
                * the keys, which may be relevant, will be remapped
                * otherwise.
                *
                * As per the ECMA and JSON specification an object may
                * have any string as a property. Unfortunately due to
                * a hole in the ECMA specification if the key is a
                * ECMA reserved word or starts with a digit the
                * parameter is only accessible using ECMAScript's
                * bracket notation.
                */

                // treat as a JSON object
                
if (is_array($var) && count($var) && (array_keys($var) !== range(0sizeof($var) - 1))) {
                    
$properties array_map(array($this'name_value'),
                                            
array_keys($var),
                                            
array_values($var));

                    foreach(
$properties as $property) {
                        if(
Services_JSON::isError($property)) {
                            return 
$property;
                        }
                    }

                    return 
'{' join(','$properties) . '}';
                }

                
// treat it like a regular array
                
$elements array_map(array($this'encode'), $var);

                foreach(
$elements as $element) {
                    if(
Services_JSON::isError($element)) {
                        return 
$element;
                    }
                }

                return 
'[' join(','$elements) . ']';

            case 
'object':
                
$vars get_object_vars($var);

                
$properties array_map(array($this'name_value'),
                                        
array_keys($vars),
                                        
array_values($vars));

                foreach(
$properties as $property) {
                    if(
Services_JSON::isError($property)) {
                        return 
$property;
                    }
                }

                return 
'{' join(','$properties) . '}';

            default:
                return (
$this->use SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS)
                    ? 
'null'
                    
: new Services_JSON_Error(gettype($var)." can not be encoded as JSON string");
        }
    }

   
/**
    * array-walking function for use in generating JSON-formatted name-value pairs
    *
    * @param    string  $name   name of key to use
    * @param    mixed   $value  reference to an array element to be encoded
    *
    * @return   string  JSON-formatted name-value pair, like '"name":value'
    * @access   private
    */
    
function name_value($name$value)
    {
        
$encoded_value $this->encode($value);

        if(
Services_JSON::isError($encoded_value)) {
            return 
$encoded_value;
        }

        return 
$this->encode(strval($name)) . ':' $encoded_value;
    }

   
/**
    * reduce a string by removing leading and trailing comments and whitespace
    *
    * @param    $str    string      string value to strip of comments and whitespace
    *
    * @return   string  string value stripped of comments and whitespace
    * @access   private
    */
    
function reduce_string($str)
    {
        
$str preg_replace(array(

                
// eliminate single line comments in '// ...' form
                
'#^\s*//(.+)$#m',

                
// eliminate multi-line comments in '/* ... */' form, at start of string
                
'#^\s*/\*(.+)\*/#Us',

                
// eliminate multi-line comments in '/* ... */' form, at end of string
                
'#/\*(.+)\*/\s*$#Us'

            
), ''$str);

        
// eliminate extraneous space
        
return trim($str);
    }

   
/**
    * decodes a JSON string into appropriate variable
    *
    * @param    string  $str    JSON-formatted string
    *
    * @return   mixed   number, boolean, string, array, or object
    *                   corresponding to given JSON input string.
    *                   See argument 1 to Services_JSON() above for object-output behavior.
    *                   Note that decode() always returns strings
    *                   in ASCII or UTF-8 format!
    * @access   public
    */
    
function decode($str)
    {
        
$str $this->reduce_string($str);

        switch (
strtolower($str)) {
            case 
'true':
                return 
true;

            case 
'false':
                return 
false;

            case 
'null':
                return 
null;

            default:
                
$m = array();

                if (
is_numeric($str)) {
                    
// Lookie-loo, it's a number

                    // This would work on its own, but I'm trying to be
                    // good about returning integers where appropriate:
                    // return (float)$str;

                    // Return float or int, as appropriate
                    
return ((float)$str == (integer)$str)
                        ? (integer)
$str
                        
: (float)$str;

                } elseif (
preg_match('/^("|\').*(\1)$/s'$str$m) && $m[1] == $m[2]) {
                    
// STRINGS RETURNED IN UTF-8 FORMAT
                    
$delim substr($str01);
                    
$chrs substr($str1, -1);
                    
$utf8 '';
                    
$strlen_chrs strlen($chrs);

                    for (
$c 0$c $strlen_chrs; ++$c) {

                        
$substr_chrs_c_2 substr($chrs$c2);
                        
$ord_chrs_c ord($chrs{$c});

                        switch (
true) {
                            case 
$substr_chrs_c_2 == '\b':
                                
$utf8 .= chr(0x08);
                                ++
$c;
                                break;
                            case 
$substr_chrs_c_2 == '\t':
                                
$utf8 .= chr(0x09);
                                ++
$c;
                                break;
                            case 
$substr_chrs_c_2 == '\n':
                                
$utf8 .= chr(0x0A);
                                ++
$c;
                                break;
                            case 
$substr_chrs_c_2 == '\f':
                                
$utf8 .= chr(0x0C);
                                ++
$c;
                                break;
                            case 
$substr_chrs_c_2 == '\r':
                                
$utf8 .= chr(0x0D);
                                ++
$c;
                                break;

                            case 
$substr_chrs_c_2 == '\\"':
                            case 
$substr_chrs_c_2 == '\\\'':
                            case 
$substr_chrs_c_2 == '\\\\':
                            case 
$substr_chrs_c_2 == '\\/':
                                if ((
$delim == '"' && $substr_chrs_c_2 != '\\\'') ||
                                   (
$delim == "'" && $substr_chrs_c_2 != '\\"')) {
                                    
$utf8 .= $chrs{++$c};
                                }
                                break;

                            case 
preg_match('/\\\u[0-9A-F]{4}/i'substr($chrs$c6)):
                                
// single, escaped unicode character
                                
$utf16 chr(hexdec(substr($chrs, ($c 2), 2)))
                                       . 
chr(hexdec(substr($chrs, ($c 4), 2)));
                                
$utf8 .= $this->utf162utf8($utf16);
                                
$c += 5;
                                break;

                            case (
$ord_chrs_c >= 0x20) && ($ord_chrs_c <= 0x7F):
                                
$utf8 .= $chrs{$c};
                                break;

                            case (
$ord_chrs_c 0xE0) == 0xC0:
                                
// characters U-00000080 - U-000007FF, mask 110XXXXX
                                //see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                                
$utf8 .= substr($chrs$c2);
                                ++
$c;
                                break;

                            case (
$ord_chrs_c 0xF0) == 0xE0:
                                
// characters U-00000800 - U-0000FFFF, mask 1110XXXX
                                // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                                
$utf8 .= substr($chrs$c3);
                                
$c += 2;
                                break;

                            case (
$ord_chrs_c 0xF8) == 0xF0:
                                
// characters U-00010000 - U-001FFFFF, mask 11110XXX
                                // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                                
$utf8 .= substr($chrs$c4);
                                
$c += 3;
                                break;

                            case (
$ord_chrs_c 0xFC) == 0xF8:
                                
// characters U-00200000 - U-03FFFFFF, mask 111110XX
                                // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                                
$utf8 .= substr($chrs$c5);
                                
$c += 4;
                                break;

                            case (
$ord_chrs_c 0xFE) == 0xFC:
                                
// characters U-04000000 - U-7FFFFFFF, mask 1111110X
                                // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                                
$utf8 .= substr($chrs$c6);
                                
$c += 5;
                                break;

                        }

                    }

                    return 
$utf8;

                } elseif (
preg_match('/^\[.*\]$/s'$str) || preg_match('/^\{.*\}$/s'$str)) {
                    
// array, or object notation

                    
if ($str{0} == '[') {
                        
$stk = array(SERVICES_JSON_IN_ARR);
                        
$arr = array();
                    } else {
                        if (
$this->use SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE) {
                            
$stk = array(SERVICES_JSON_IN_OBJ);
                            
$obj = array();
                        } else {
                            
$stk = array(SERVICES_JSON_IN_OBJ);
                            
$obj = new stdClass();
                        }
                    }

                    
array_push($stk, array('what'  => SERVICES_JSON_SLICE,
                                           
'where' => 0,
                                           
'delim' => false));

                    
$chrs substr($str1, -1);
                    
$chrs $this->reduce_string($chrs);

                    if (
$chrs == '') {
                        if (
reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_ARR) {
                            return 
$arr;

                        } else {
                            return 
$obj;

                        }
                    }

                    
//print("\nparsing {$chrs}\n");

                    
$strlen_chrs strlen($chrs);

                    for (
$c 0$c <= $strlen_chrs; ++$c) {

                        
$top end($stk);
                        
$substr_chrs_c_2 substr($chrs$c2);

                        if ((
$c == $strlen_chrs) || (($chrs{$c} == ',') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_SLICE))) {
                            
// found a comma that is not inside a string, array, etc.,
                            // OR we've reached the end of the character list
                            
$slice substr($chrs$top['where'], ($c $top['where']));
                            
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_SLICE'where' => ($c 1), 'delim' => false));
                            
//print("Found split at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."\n");

                            
if (reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_ARR) {
                                
// we are in an array, so just push an element onto the stack
                                
array_push($arr$this->decode($slice));

                            } elseif (
reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_OBJ) {
                                
// we are in an object, so figure
                                // out the property name and set an
                                // element in an associative array,
                                // for now
                                
$parts = array();
                                
                                if (
preg_match('/^\s*(["\'].*[^\\\]["\'])\s*:\s*(\S.*),?$/Uis'$slice$parts)) {
                                    
// "name":value pair
                                    
$key $this->decode($parts[1]);
                                    
$val $this->decode($parts[2]);

                                    if (
$this->use SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE) {
                                        
$obj[$key] = $val;
                                    } else {
                                        
$obj->$key $val;
                                    }
                                } elseif (
preg_match('/^\s*(\w+)\s*:\s*(\S.*),?$/Uis'$slice$parts)) {
                                    
// name:value pair, where name is unquoted
                                    
$key $parts[1];
                                    
$val $this->decode($parts[2]);

                                    if (
$this->use SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE) {
                                        
$obj[$key] = $val;
                                    } else {
                                        
$obj->$key $val;
                                    }
                                }

                            }

                        } elseif (((
$chrs{$c} == '"') || ($chrs{$c} == "'")) && ($top['what'] != SERVICES_JSON_IN_STR)) {
                            
// found a quote, and we are not inside a string
                            
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_STR'where' => $c'delim' => $chrs{$c}));
                            
//print("Found start of string at {$c}\n");

                        
} elseif (($chrs{$c} == $top['delim']) &&
                                 (
$top['what'] == SERVICES_JSON_IN_STR) &&
                                 ((
strlen(substr($chrs0$c)) - strlen(rtrim(substr($chrs0$c), '\\'))) % != 1)) {
                            
// found a quote, we're in a string, and it's not escaped
                            // we know that it's not escaped becase there is _not_ an
                            // odd number of backslashes at the end of the string so far
                            
array_pop($stk);
                            
//print("Found end of string at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + 1 + $c - $top['where']))."\n");

                        
} elseif (($chrs{$c} == '[') &&
                                 
in_array($top['what'], array(SERVICES_JSON_SLICESERVICES_JSON_IN_ARRSERVICES_JSON_IN_OBJ))) {
                            
// found a left-bracket, and we are in an array, object, or slice
                            
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_ARR'where' => $c'delim' => false));
                            
//print("Found start of array at {$c}\n");

                        
} elseif (($chrs{$c} == ']') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_ARR)) {
                            
// found a right-bracket, and we're in an array
                            
array_pop($stk);
                            
//print("Found end of array at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."\n");

                        
} elseif (($chrs{$c} == '{') &&
                                 
in_array($top['what'], array(SERVICES_JSON_SLICESERVICES_JSON_IN_ARRSERVICES_JSON_IN_OBJ))) {
                            
// found a left-brace, and we are in an array, object, or slice
                            
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_OBJ'where' => $c'delim' => false));
                            
//print("Found start of object at {$c}\n");

                        
} elseif (($chrs{$c} == '}') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_OBJ)) {
                            
// found a right-brace, and we're in an object
                            
array_pop($stk);
                            
//print("Found end of object at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."\n");

                        
} elseif (($substr_chrs_c_2 == '/*') &&
                                 
in_array($top['what'], array(SERVICES_JSON_SLICESERVICES_JSON_IN_ARRSERVICES_JSON_IN_OBJ))) {
                            
// found a comment start, and we are in an array, object, or slice
                            
array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_CMT'where' => $c'delim' => false));
                            
$c++;
                            
//print("Found start of comment at {$c}\n");

                        
} elseif (($substr_chrs_c_2 == '*/') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_CMT)) {
                            
// found a comment end, and we're in one now
                            
array_pop($stk);
                            
$c++;

                            for (
$i $top['where']; $i <= $c; ++$i)
                                
$chrs substr_replace($chrs' '$i1);

                            
//print("Found end of comment at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."\n");

                        
}

                    }

                    if (
reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_ARR) {
                        return 
$arr;

                    } elseif (
reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_OBJ) {
                        return 
$obj;

                    }

                }
        }
    }

    
/**
     * @todo Ultimately, this should just call PEAR::isError()
     */
    
function isError($data$code null)
    {
        if (
class_exists('pear')) {
            return 
PEAR::isError($data$code);
        } elseif (
is_object($data) && (get_class($data) == 'services_json_error' ||
                                 
is_subclass_of($data'services_json_error'))) {
            return 
true;
        }

        return 
false;
    }
}

if (
class_exists('PEAR_Error')) {

    class 
Services_JSON_Error extends PEAR_Error
    
{
        function 
Services_JSON_Error($message 'unknown error'$code null,
                                     
$mode null$options null$userinfo null)
        {
            
parent::PEAR_Error($message$code$mode$options$userinfo);
        }
    }

} else {

    
/**
     * @todo Ultimately, this class shall be descended from PEAR_Error
     */
    
class Services_JSON_Error
    
{
        function 
Services_JSON_Error($message 'unknown error'$code null,
                                     
$mode null$options null$userinfo null)
        {

        }
    }

}
    
?>
با اسم lib-json.php ذخیره کردم
بعد در کد اصلیم اضافه کردم به صورت زیر :

کد php:
<?php
include 'lib-json.php';

$UnicID="14******3";
$ScreenName="aligholi";

$trends_url "https://api.twitter.com/1.1/users/lookup.json?user_id=".$UnicID;$ch curl_init();
curl_setopt($chCURLOPT_URL$trends_url);
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
$curlout curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$json_obj  = new Services_JSON();
$response $json_obj->decode($curlout); 


foreach(
$response as $friends){
    
$thumb $friends['profile_image_url'];
    
$url $friends['screen_name'];
    
$name $friends['name'];

     print 
"<a title='" $name "' href='http://www.twitter.com/" $url "'>" "<img src='" $thumb "' /></a>";
}

?>

مشکل کجاس !!!

البته اینم بگم تو سرور info زدم دیدم نوشته :


json support enabled
json version 1.2.1

از مال خود سرور استفاده کنم ؟

پس چرا وقتی از مال خود سرور استفاده میکنم:

کد php:
<?php
$UnicID
="14******3";
$ScreenName="aligholi";

$trends_url "https://api.twitter.com/1.1/users/lookup.json?user_id=".$UnicID;
$ch curl_init();
curl_setopt($chCURLOPT_URL$trends_url);
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
$curlout curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$response json_decode($curlouttrue);

foreach(
$response as $friends){
    
$thumb $friends['profile_image_url'];
    
$url $friends['screen_name'];
    
$name $friends['name'];
     print 
"<a title='" $name "' href='http://www.twitter.com/" $url "'>" "<img src='" $thumb "' /></a>";
}

?>
بازم هیچی چاپ نمیشه؟

در مورد curl سرور هم:

cURL support enabled
cURL Information 7.19.7

راستی متد من هم GET هست (نمیخوام با file_get_contents بنویسم) curl من واسه GET درسته نوشتم ؟
یه مشکلی هست!

برای کار با api تویتر وهر سایت دیگه‌ای باید ۳ کار کنید:

۱ - یک app بسازید
۲ - به app مجوز بدید که از به اطلاعات یوزرتون دسترسی پیدا کنه -> در نتیجه بهتون یک سری access toekn میده
۳ - درخواستهایی که به سایت میفرستید برای کار با api توسط اطلاعات مرحله ۲ باید اجراز هویت میشن!

---------------
مثلا در مورد
کد php:
https://dev.twitter.com/console 

این برنامه برای سایت apigee هستش؛ قبلا یه app ثبت کرده تو سایت تویتر؛ قبل از انجام هر کاری باید به این api مجوز بدید که به سورتون دسترسی داشته باشه در غیر اینطورت با پیغام زیر مواجه میشین:

کد php:
This Method needs AuthenticationPlease select an Authentication scheme


بعد اینکه دسترسی دادم میبینید که در سمت چپ؛ یک سری اطلاعات اضافی هم میفرسته!


این همه حرف زدم که بگم درخواست‌هایی که میفرستید ناقصه Biggrin درخواست‌هاتون باید حاوی رشته ای باشند که کار احراز هویتتون رو انجام میده
من یه app قبلا ساختم دسترسی هم دادم درخواست چطوری بفرستم!
(۲۷-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۰۵:۴۵)crafcrab نوشته است: [ -> ]من یه app قبلا ساختم دسترسی هم دادم درخواست چطوری بفرستم!

نمیدونم مهندس؛ شبیه همون چیزی که consol انجام میده درخواستت رو تنظیم کن؛
باید مستنداتش رو بخونی؛ من فعلا دسترسی ندارم؛ تا یکی دو روز
صفحه‌ها: 1 2