MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
ايران ويج - مسابقه با جایزه ی 10,000$ بنیاد رسبری پای

ايران ويج

نسخه‌ی کامل: مسابقه با جایزه ی 10,000$ بنیاد رسبری پای
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شرکت Broadcom درایور و داکیومنت های کاملی برای استفاده از VideoCore IV که تقریبا روی تمامی SoC های خود قرار داده است منتشر کرده است البته این چیپ روی موبایل های اندرویدی استفاده می شود برای همین بیشتر درایور برای سیستم اندرید نوشته شده است. البته به دلیل یکسان بودن ساختار این قسمت از پردازنده روی تمامی چیپ های این شرکت این امکان به وجود امده است که این درایور برای رسبری باز نویسی شود.
بنیاد رسبری پای به کسی که این کتابخانه ها را برای رسبری باز نویسی کند
و بدون استفاده از کد های بسته ای که قبلا مورد استفاده بود بازی Quake III به صورت RealTime انجام دهد جایزه ی 10000 دلاری تعیین کرده است البته برنده به انتخاب این بنیاد است و هیچ معیاری برای تعیین برنده مشخص نشده استBiggrin
برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به :
Android for All: Broadcom Gives Developers Keys to the VideoCore® Kingdom
A birthday present from Broadcom
Competition rules

دوستانی که دچار تجمع فسفر در مغز شده اند می توانند روی این پروژه تخلیه نمایندBiggrin
ما هم از دور تشویقتان می کنیمBiggrin
Biggrin احتمالا یه ایرانی رفته توی اون بنیاد؛ این روش‌ها رو ایرانیان از سالیان دور برای بگاری کشیدن استفاده میکردند Biggrin