ايران ويج

نسخه‌ی کامل: سورس کد های پایتان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2
با درود
در این تاپیک سورس کد های زبان پایتان قرار میگیرد.

مدیران محترم خواهشمندم در صورت امکان در همین بخش یک انجمن برای این زبان ایجاد کنند
با تشکر
یک ماشین حساب بسیار ساده با توانایی انجام فقط 4 عمل اصلی

کد:
'Source Code By Grimm site:iranled.com'


    

num1,num2=0,0
op=1
sum=0
num1=int(input('Enter First Num:'))
num2=int(input('Enter Second Num:'))
print ('1)+ 2)- 3)* 4)/')
op=int(input('Enter Operation:'))

if op==1:
    
    sum=num1+num2
    print(sum)
    
    
elif op==2:
    sum=num1-num2
    print (sum)
elif op==3:
    sum=num1*num2
    print (sum)
elif op==4:
    sum=num1 / num2
    print(sum)
    
else:
    print('Wrong Operation')

درود
2 یا 3 ماه پیش بود که میخواستم برنامه تست پسورد بنویسم! و این برنامه را با کمی تحقیق در مورد کار بر روی رشته ها در پایتان نوشتم.
همین چند دقیقه پیش کمی بیشتر بر روی ان کار کردم و تعدادی از مشکلات موجود را حل کردم.


کد:
'program by grimm '
score=0
password=input('Enter A Password:')

digit=any(a.isdigit() for a in password)
lower=any(a.islower() for a in password)
upper=any(a.isupper() for a in password)
special=any(a in password for a in '!@#$%^&*()')
if digit==True :
    score+=1
if lower==True  :
    score+=2
if upper==True :
    score+=2
if len(password) <3:
    print('At Least Enter 3 letters')
    pause=input('Press any key')
    exit
if len(password)>=8 :
    score+=4
if len(password)<=5 :
    
    score+=1
    if len(password)<=7 and score>=5 :
        
       score+=2
if  special==True:
    
    score+=4

if score >=13:
    print(password +' Is Very Strong')
if score >=9 and score <13:
    print(password + 'Is Strong')
if score==8 or score==7:
    print(password +' Is Good')
if score==3 or  score==4 :
    print(password +' Is Very Weak')

if score==6 or score==5:
    print(password +' Is Weak')


دوستان توجه کنید ممکنه کمی از بحث الگوریتمی مشکل داشته باشه اما هدف بنده شبیه سازی بود! و بنده هیچ الگوریتمی طراحی نکردم فقط با توجه به تعدادی از استاندارد ها پسورد هارا رتبه بندی کردم!
با اینحال برنامه بسیار سادست و میتونید خودتون الگوریتم دلخواه را پیاده سازی کنید
با استفاده از سورس زیر میتوانید وبلاگ های اپدیت شده بلاگفا را به دست اورید.

کد:
' program by grimm'
import urllib.request,re

ur=urllib.request.urlopen('http://blogfa.com/members/Updated.aspx').read()
us=ur.decode('utf-8','ignore')

f=re.findall('[\w]+.blogfa.com',us)

print(f)
درود
امروز یک پورت اسکنر نوشتم که گفتم اینجا هم قرار بدم
نکته:این اسکریپت خیلی ساده و slow هست و برای افزایش سرعت باید از روش هایی مثل مولتی ترد استفاده نمود.

کد:
'code by grimm'
import socket
import os
ip='127.0.0.1'


for port in range(1,1024):
    try:
       s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
       s.settimeout(5)
       result=s.connect_ex((ip,port))
       if result==0:
           print('Port {} is Open'.format(port))
          
       if result==10035:
           print('Port {} is Close'.format(port))
      
       s.close()
    except KeyboardInterrupt:
     print ("Program Has Been Stopped")
درود
با استفاده از این سورس کد میتوانید رمز گذاری به شیوه سزاری را انجام دهید.
نکته:سورس کد متعلق به بنده نمیباشد و از کتابی که معرفی کردم برداشته شدهکد:
# Caesar Cipher Hacker
# http://inventwithpython.com/hacking (BSD Licensed)

message = 'GUVF VF ZL FRPERG ZRFFNTR.'
LETTERS = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

# loop through every possible key
for key in range(len(LETTERS)):

    # It is important to set translated to the blank string so that the
    # previous iteration's value for translated is cleared.
    translated = ''

    # The rest of the program is the same as the original Caesar program:

    # run the encryption/decryption code on each symbol in the message
    for symbol in message:
        if symbol in LETTERS:
            num = LETTERS.find(symbol) # get the number of the symbol
            num = num - key

            # handle the wrap-around if num is 26 or larger or less than 0
            if num < 0:
                num = num + len(LETTERS)

            # add number's symbol at the end of translated
            translated = translated + LETTERS[num]

        else:
            # just add the symbol without encrypting/decrypting
            translated = translated + symbol

    # display the current key being tested, along with its decryption
    print('Key #%s: %s' % (key, translated))
این سورس بر عکس سورس بالاییست و متن رمز نگاری شده به شیوه سزاری را رمز گشایی میکند.
نکته:سورس کد متعلق به بنده نمیباشد و از کتابی که معرفی کردم برداشته شده
کد:
message = 'JR UNIR VASBEZ GUNG GURER ZNL OR FBZR CEBOYRZF VA FRAQVAT GEBBCF OHG JR JNAG GB GEL GB FRAQ BHE SBEPRFF GUEBJ EVIRE VS JR SNVY JR JVYY GEL GUR WHATYRF JNL!NALJNL JR NER VA FUBEG FLCCYVRF V QBAG GUVAX JR PNA ZNATR GUNG OHG JR GEL OR NJNER JR JVYY TVIIR LBH FVTA HFVAT N ERQ FZBBX VS LBH FRR GUNG VGF HFR'
LETTERS = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'for key in range(len(LETTERS)):
    translated=''
    
    
    
    for symbol in message:
        if symbol in LETTERS:
            num=LETTERS.find(symbol)
            num=num - key
            
            if num < 0:
                num=num + len(LETTERS)
                
                
            translated=translated + LETTERS[num]
        else:
            
            translated=translated + symbol
                
                
    print('Key #%s:%s' % (key,translated))
درود

سورس کد بازی حدس عدد
اسکریپت را سریع نوشتم و ممکنه دارای مشکلاتی باشه اگر مشکلی پیدا کردید به بنده اطلاع بدید.

کد:
'code by grimm'
import random
import time
num=random.randint(1,50)
ntry=6
while 1:
    guess=int(input('guess a number:'))
    
    if guess==num:
        print('{} is correct you won'.format(num))
        time.sleep(3)
        exit()
    elif guess > num:
        ntry=ntry -1
        print(' to high')
    elif guess < num:
        ntry=ntry-1
        print('to low')
    if ntry<=0:
        print(ntry)
        print('you lose the correct number was:{}'.format(num))
        time.sleep(3)
        exit()
درود

کد:
list1={'AE','h','C','d','E','Fe','Fe','g','h','g'}
list2=[]

for b in list1:
    if b not in list2:
        list2.append(b)

print(list2)


توضیح:حذف ایندکس های تکراری در لیست ها در پایتان!

موفق باشید.
نمایش زمان امروز

کد:
import time
t=time.localtime()
print("today:{}".format(time.asctime(t)))

موفق باشید.
درود

افکت ماتریکس در پایتان

کد:
'code by grimm'
import random

while True:
      
    print(random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1),random.randint(0,1))
صفحه‌ها: 1 2