ايران ويج

نسخه‌ی کامل: مشکل یبا این کد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
تو این برنامه با اینکه ورودی ها رو مثبت میدم اما خروجی رو منفی میده!
کسی میتونه راهنمایی کنه که چرا اینجوریه؟؟
کد:
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    int n,m,a;
    int x,y;
    cin >> n >> m >> a;

    if(m<a || n<a){
        cout << 0;
    }

    else{
        if(m%a == 0){x=m/a;}
        if(m%a != 0){x=m/a +1;}

        if(n%a == 0){x=n/a;}
        if(n%a != 0){x=n/a +1;}

        cout << x*y ;

    }

}
فکر میکنم جابه جا نوشتی که منفی میده
دقیق نخوندمش.اگر مشکلت حل نشد پیام خصوصی بده تا برات بنویسمش
سلام
کسی میتونه راهنمایی کنه که این کد چرا یه بار درست خروجی میده یه بار غلط؟؟
کد:
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <cstdio>

using namespace std;

int main()
{
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");

    string a;
    fin >> a;
    int n;
    n=a.size();
    fout << n << endl;

}