ايران ويج

نسخه‌ی کامل: لینک کردن graphviz در qt
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام به همگی ...من ۳ روزه میخوام graphviz رو به qt لینک کنم ولی نمیشه ..تو stackoverflow هم پرسیدم کسی جواب درست نداد خواهشا کسی میدونه کمک کنه
این فایل .pro
QT+=coregui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION,4):QT+=widgets
TARGET=untitled3TEMPLATE=lib


:GRAPHVIZ_PATH=D:/Graphviz2.38
DEFINES+=WIN32_DLLDEFINES+=GVDLLDEFINES+=WITH_CGRAPH
INCLUDEPATH+=$$GRAPHVIZ_PATH/include/graphvizLIBS+=-L$$GRAPHVIZ_PATH/lib/release/lib-lcgraph-lcdt


SOURCES+=main.cpp\mainwindow.cpp
HEADERS+=mainwindow.h
FORMS+=mainwindow.ui
این هم error:
main.obj:-1: error: LNK2019: unresolved external symbol __imp_gvContext referenced in function main