ايران ويج

نسخه‌ی کامل: ساخت عدد تصادفی با مثال
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام 
یک مثال برای ساخت عدد تصادفی
یک عدد تصادفی بین یک تا ده 
کاربر سه بار حق دارد حدس بزند چه عددی هست
کد:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()

{
   int randomnumber;
   randomnumber = rand() % 10;
    int a;
    scanf("%denter number", &a);
    for(int i=0;i<3;i++)
    {
    scanf("%denter number", &a);
    if(a==randomnumber)
    {
        printf("%ddorost");
        break;
        }
        else
        {
        printf("ghalat");
        }
        scanf("%d", &a);
   return 0;
}
}