ايران ويج

نسخه‌ی کامل: گرفتن Host از Url به صورت String
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
درود

اگر میخواهید Host را از Url به صورت رشته ای دریافت کنید از method زیر میتوانید بهره بگیرید (نام پرونده :  UrlUtil.java )

کد:
// در importها بنویسید

import java.net.MalformedURLException;

import java.net.URL;
public class UrlUtil {

   public static String getHost(String url) throws MalformedURLException {

       return new URL(url).getHost();

   }

}