ايران ويج

نسخه‌ی کامل: دستورهای شرطی در ColdFusion
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نقل قول: برای تصميم گيری بر اساس شرايط مختلف می توان از ساخت if/else/elseif استفاده کرد :
<cfif condition>

  <!--- Some code to go if condition is TRUE --->

</cfif>

ColdFusion  چک می کند که آيا شرط condition دارای مقدار True  می باشد يا False . اگر اين مقدار True  باشد کد بين جفت تق را اجرا می کند. مانند مثال زير :
<CFIF myVar EQ MyOtherVar>

    Two Variables are equal to eachother .

</CFIF>
اگر بخواهيد coldfusion يک کد خاص برای مواقعی که شرط False می باشد را اجرا کند از ساختار زير استفاده می کنيم :
<CFIF myVar EQ MyOtherVar>

   Two variables are equal to eachother.

<CFELSE>


   <!--- This part will be executed if the condition is FALSE --->


   Two variables are not equal.

</CFIF>

شما می توانيد اين ساخت شرطی را با افزودن cfelseif گسترش دهيد :
<CFIF myVar Greater Than MyOtherVar>

    <cfoutput>#myvar# > #myotherVar# </cfoutput>

<CFELSEIF myVar EQ MyOtherVar>

    <cfoutput> #myVar# = #MyOtherVar# </cfoutput>

<CFELSE>

   <cfoutput> #myVar# < #myOtherVar# </cfoutput>

</CFIF>

اگر شرط موجود در cfif صحيح نباشد شرط مجود در cfelseif های موجود به ترتيب چک می شود. اگر هيچ کدام درست نباشند ٬ کد موجود پس از cfelse اجرا می شود .

منبع
او ! ایول ! دستت درد نکنه ! برم وحید رو صداش کنم ، کلی خوشحال میشه ...
سلام
اين چي هستش
بابا ایولا بالاخره یکی دستی رو سر این قسمت فروم کشید. خیلی کار خوبی کردی مار هم شاد کردی . حیف که این روز ها درس ها به قدری سرم رو شلوغ کردن که حتی گاها نمی رسم کامپیوتر رو روشن کنم وگرنه منم برای این بخش و بخش های دیگه اینجا برنامه هایی داشتم و چند تا پروژه بزرگ هم تو ذهنم بود ولی افسوس ........
می ترسم تا بیاد سرم آزاد شه درسای کنکور دور و ورم رو بگیره و اصلا آدرس اینجا هم یادم بره ... خلاصه خوشحالمون کردی دستت درد نکنه
سلام دستتون درد نکنه ولی کاش اولش یه توضیحی درباره برنامه میدادی البته واسه بنده بی سواد!!