ايران ويج

نسخه‌ی کامل: اوراکل برای زوزه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
آیا Oracle برای نسخه های مختلف لینوکس مثل زوزه و ردهت تفاوت دارد.
طریقه نصب آن روی زوزه چگونه است؟