ايران ويج

نسخه‌ی کامل: اسکریپت نویسی در فدرا ۸
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
چطور می شود در لینوکس (فدرا) اسکریپت نوشت ؟
من اسکریپتی می خوام که تب موجود در یک منو را عوض کند ویک گزینه موجود در آن تب را تیک بزند.