امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کتاب VHF MANAGERS HANDBOOK iaru_v542.pdf
نویسنده پیام
alimogmov آفلاین
مدیر بخش
*****

ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰

تشکرها : 823
( 885 تشکر در 367 ارسال )
ارسال: #1
کتاب VHF MANAGERS HANDBOOK iaru_v542.pdf
درود و سلام
کتاب VHF MANAGERS HANDBOOK در مورد رادیو آماتور و استاندارهایش است. و بیشتر در مورد  VHF/UHF/Microwaves است.

[b]INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION مخفف  IARU.

145برگ و انگلیسی و کمی بیش از یک مگابایت است.

سرفصلها:

[/b]

IARU REGION 1 VHF MANAGER'S HANDBOOK
CONTENTS
1
IARU INFORMATION.............................................................................................9
1.1
IARU Region 1 VHF/UHF/Microwaves Committee ........................................................................9
1.2
IARU Region 1 conferences...........................................................................................................9
1.3
Constitution of the IARU Region 1 VHF/UHF/Microwaves Committee ........................................10
1.4
NOTES ON TASKS IARU REGION 1 AND ITS VHF/UHF/MICROWAVES COMMITTEE .........12
1.4.1
RESOLUTION 91-1 (concerning the improper use of the amateur bands) ................................................................. 15
1.5
MICROWAVE MANAGERS SUB-COMMITTEE (Dec 93) ...........................................................16
1.6
Coordinators of the VHF/UHF/Microwaves Committee................................................................17
1.6.1
FREQUENCY ALLOCATIONS COORDINATOR........................................................................................................ 17
1.6.2
SATELLITE COORDINATOR..................................................................................................................................... 18
1.6.3
PROPAGATION COORDINATORS ............................................................................................................................ 19
1.6.4
DATABASE KEEPER................................................................................................................................................. 19
1.7
IARU REGION 1 EXECUTIVE COMMITTEE ..............................................................................19
1.8
CHAIRMEN OF PERMANENT COMMITTEES IARU R1 COORDINATORS..............................19
1.9
IARU REGION 1 VHF/UHF/SHF CO-ORDINATORS AND CONVENORS .................................20
1.10
VHF MANAGERS ......................................................................................................................21
1.11
MICROWAVE MANAGERS.......................................................................................................25
2
RECOMMENDATIONS ........................................................................................27
2.1
Proper use of amateur frequencies (Cavtat 2008) .......................................................................27
2.2
Satellite frequency coordination (Cavtat 2008) ............................................................................27
2.3
145MHz for satellite downlinks (Cavtat 2008)..............................................................................27
2.4
Multi-Band beacon clusters (Cavtat 2008) ...................................................................................27
2.5
3400-3410MHz allocation ............................................................................................................27
2.6
Contest Log exchange .................................................................................................................27
3
FREQUENCY ALLOCATIONS, BANDPLANNING.............................................28
3.1
INTRODUCTION TO VHF/UHF/Microwaves BANDS AND BANDPLANS ..................................28
3.1.1
Amateur and Amateur Satellite Service frequency allocations above 30 MHz............................................................ 28
3.1.2
IARU Region 1 bandplanning: Principles..................................................................................................................... 28
3.1.3
SOME DEFINITIONS ................................................................................................................................................. 30
3.2
ITU regulations............................................................................................................................30
4
IARU REGION 1 VHF/UHF/MICROWAVES BANDPLANS ................................31
4.1
CHANNEL DESIGNATION SYSTEM FOR VHF/UHF FM CHANNELS ......................................34
4.2
50-52MHz BANDPLAN .............................................................................................................35
4.3
70.0 - 70.5 MHz BANDPLAN (Davos 2005).................................................................................37
4.4
144 - 146 MHz BANDPLAN ........................................................................................................38
4.5
430 - 440 MHz BANDPLAN .........................................................................................................42
4.6
1240 - 1300 MHz BANDPLAN .....................................................................................................48
4.7
2300 -2450 MHz BANDPLAN ......................................................................................................51
4.8
3400 -3475 MHz BANDPLAN ......................................................................................................53
4.9
5650 - 5850 MHz BANDPLAN .....................................................................................................54
4.10
10.000 - 10.500 GHz BANDPLAN .............................................................................................55
4.11
24.000 - 24.250 GHz BANDPLAN (San Marino 2002)...............................................................56

4.12
47.000 - 47.200 GHz BANDPLAN (Vienna 2004)......................................................................57
4.13
75.50-81.50 GHz BANDPLAN (Davos 2005 )............................................................................58
4.14
122.25 - 123 GHz Bandplan (San Marino 2002 ).......................................................................59
4.15
134 - 141 GHz BANDPLAN ( San Marino 2002 ).......................................................................60
4.16
241 - 250 GHz BANDPLAN ( San Marino 2002 ).......................................................................61
5
IARU REGION 1 50MHZ / 145MHZ / UHF AND MICROWAVES CONTESTS ...62
5.1
Introduction .................................................................................................................................62
5.2
PROCEDURE FOR ORGANISING IARU REGION 1 50MHz/145MHz/UHF/MICROWAVE
CONTESTS..........................................................................................................................................63
5.3
RULES IARU REGION 1 50 MHz, 145 MHz and UHF/MICROWAVES CONTESTS..................64
5.3.1
Eligible entrants .......................................................................................................................................................... 64
5.3.2
Contest sections ......................................................................................................................................................... 64
5.3.3
Operating .................................................................................................................................................................... 64
5.3.4
Date of contests.......................................................................................................................................................... 64
5.3.5
Duration of contests.................................................................................................................................................... 65
5.3.6
Contacts...................................................................................................................................................................... 65
5.3.7
Type of emission......................................................................................................................................................... 65
5.3.8
Contest exchanges ..................................................................................................................................................... 65
5.3.9
Scoring........................................................................................................................................................................ 65
5.3.10
Entries....................................................................................................................................................................... 65
5.3.11
Judging of entries ..................................................................................................................................................... 66
5.3.12
Awards...................................................................................................................................................................... 66
5.3.13
Logs .......................................................................................................................................................................... 66
5.4
LIST OF MEMBER SOCIETIES CHARGED WITH ORGANISING THE IARU REGION 1 145
MHz AND UHF/MICROWAVES CONTESTS........................................................................................67
5.5
LIST OF MEMBERSOCIETIES CHARGED WITH ORGANISING THE IARU REGION 1 ATV
CONTEST ............................................................................................................................................68
5.6
LIST OF MEMBER SOCIETIES CHARGED WITH ORGANISING THE IARU REGION 1 50
MHz CONTEST....................................................................................................................................69
5.7
RULES IARU REGION I SEPTEMBER ATV CONTEST.............................................................70
5.7.1
Contest sections ......................................................................................................................................................... 70
5.7.2
Eligible entrants .......................................................................................................................................................... 70
5.7.3
Date of contest............................................................................................................................................................ 70
5.7.4
Duration of contest...................................................................................................................................................... 70
5.7.5
Contacts...................................................................................................................................................................... 70
5.7.6
Types of emission....................................................................................................................................................... 71
5.7.7
Contest exchanges ..................................................................................................................................................... 71
5.7.8
Scoring........................................................................................................................................................................ 72
5.7.9
Entries......................................................................................................................................................................... 72
5.7.10
Judging of entries ..................................................................................................................................................... 72
5.7.11
Awards...................................................................................................................................................................... 73
5.7.12
Logsheets ................................................................................................................................................................. 73
5.8
ELECTRONIC LOG EXCHANGE ................................................................................................74
5.9
LOGBOOK PROGRAMS SUPORRTING EDI .............................................................................74
5.10
STANDARD FORMAT FOR ELECTRONIC CONTEST LOG EXCHANGE (VIENNA 1998).....74
5.10.1
Format ...................................................................................................................................................................... 75
5.10.2
Explanation of keywords........................................................................................................................................... 76
5.10.3
Region 1 Contest, standard type ............................................................................................................................... 80
5.10.4
AGCW DL VHF Contest (contest manager: DJ2QZ)................................................................................................. 81
5.11
SUB-REGIONAL VHF/UHF/MICROWAVES CONTEST COORDINATION WITHIN REGION 1
82
5.12
INTRODUCTION OF LOCATOR BONUS IN CONTESTS ........................................................84
5.13
THE LOCATOR SYSTEM..........................................................................................................85
5.13.1
History....................................................................................................................................................................... 85
5.13.2
Description of the Locator system ............................................................................................................................. 86
5.13.3
BASIS FOR DETERMINATION OF LOCATORS ...................................................................................................... 86
5.13.4
EXTENDED LOCATOR SYSTEM............................................................................................................................ 87
5.14
VHF/UHF/Microwaves CHALLENGE TROPHIES AND MEDALS : HISTORY AND WINNERS88


6
PROPAGATION RESEARCH BY AMATEURS ..................................................93
6.1
INTRODUCTION.........................................................................................................................93
6.2
COORDINATION OF AMATEUR PARTICIPATION IN PROPAGATION RESEARCH...............95
7
OPERATING PROCEDURES..............................................................................98
7.1
Minimum Requirement for a valid QSO (Vienna 2007)................................................................98
7.2
Weak-signal QSO procedure .......................................................................................................98
7.3
OPERATING CODE OF PRACTICE FOR 50 MHz OPERATORS..............................................99
7.4
OPERATING PROCEDURES FOR METEOR SCATTER QSO'S (Davos 2005) ......................101
7.4.1
Introduction ............................................................................................................................................................... 101
7.4.2
Scheduled and Random Contacts ............................................................................................................................. 101
7.4.3
Timing ....................................................................................................................................................................... 101
7.4.4
TRANSMIT PERIODS .............................................................................................................................................. 102
7.4.5
QSO DURATION...................................................................................................................................................... 102
7.4.6
FREQUENCIES........................................................................................................................................................ 102
7.4.7
QSY FREQUENCIES FOR MGM............................................................................................................................. 102
7.4.8
QSO PROCEDURE.................................................................................................................................................. 103
7.4.9
VALID CONTACTS................................................................................................................................................... 104
7.4.10
DOCUMENT HISTORY: ......................................................................................................................................... 104
7.5
DEFINITION FOR PING AND BURST FOR SCIENTIFIC ANALYSIS OF AMATEUR RADIO
METEOR SCATTER ...........................................................................................................................105
7.6
QSO Procedure for Airplane Reflections ...................................................................................107
7.7
AMATEUR-SATELLITE OPERATING PRACTICE....................................................................108
7.8
PACKET-RADIO (MAILBOX) OPERATING PRACTICE ...........................................................110
7.9
Definition of a complete contact (deleted)..................................................................................110
7.10
CONCERNING THE RELAYING OF MESSAGES TO AMATEUR STATIONS ......................110
7.11
CONCERNING GUIDELINES FOR PACKET RADIO .............................................................111
7.11.1
Guidelines for Packet Radio Operators ................................................................................................................... 111
7.11.2
Guidelines for Packet Radio Bulletin Board Operators............................................................................................ 112
7.11.3
CONCERNING GUIDELINES FOR APRS.............................................................................................................. 112
8
TECHNICAL RECOMMENDATIONS OF IARU REGION 1 ..............................113
8.1
An introduction ...........................................................................................................................113
8.2
FREQUENCY MODULATED TELEPHONY ..............................................................................113
8.2.1
The basic FM standard (Recommendation FM.1.) .................................................................................................... 113
8.2.2
FM Repeaters ( Recommendation FM.2.) ................................................................................................................. 114
8.3
DIGITAL TRANSMISSION.........................................................................................................114
8.3.1
Data-transmission ( Recommendations D.1.1. and D.1.2.) - removed ...................................................................... 114
8.3.2
Digital telephony ( Recommendation D.2.) (removed DAVOS 2005) ........................................................................ 114
8.4
AMATEUR ( wide band ) TELEVISION......................................................................................114
8.4.1
Vestigial Sideband AM ( Recommendation V.1.1.).................................................................................................... 114
8.4.2
Medium bandwidth ATV ( Recommendation V.1.2.).................................................................................................. 115
8.4.3
FM-ATV (Recommendation V.2. ) ............................................................................................................................. 115
8.5
FACSIMILE (Recommendation V.3 ) .........................................................................................115
8.6
REPORTING.............................................................................................................................116
8.6.1
SIGNAL REPORTING ( Recommendation R.1; R.2) ................................................................................................ 116
8.6.2
The RSQ (Readability Strength Quality) reporting scale for digital modes:............................................................... 116
8.6.3
The MOS (Mean Opinion Score) reporting scale for digitized speech:...................................................................... 117
8.7
ANTENNA POLARISATION ( Recommendation P.1.) ..............................................................117
8.8
IARU Region 1 Technical Recommendations............................................................................118
8.8.1
IARU Region 1 Technical Recommendation D.1.1.................................................................................................... 118
8.8.2
IARU Region 1 Technical Recommendation D.1.2.................................................................................................... 119
8.8.3
IARU Region 1 Technical Recommendation FM.1 .................................................................................................... 120
8.8.4
IARU Region 1 Technical Recommemdation FM.2 ................................................................................................... 121
8.8.5
IARU region 1 Technical Recommendation P.1 ........................................................................................................ 123
8.8.6
IARU Region 1 Technical Recommendation S-METER READINGS ........................................................................ 124
8.8.7
IARU Region 1 Technical Recommendation TONE REPORTS................................................................................ 125
8.8.8
IARU Region 1 Technical Recommendation BASIC FAST SCAN AMATEUR TV STANDARD ............................... 125

8.8.9
IARU REGION 1 TECHNICAL RECOMMENDATION SATV .................................................................................... 126
8.8.10
IARU Region 1 Technical Recommendation V.2..................................................................................................... 127
8.8.11
IARU Region 1 Technical Recommendation V.3..................................................................................................... 128
9
AMATEUR SATELLITES SERVICES................................................................129
9.1
Introduction ...............................................................................................................................129
9.2
Historical overview .....................................................................................................................130
9.3
Amateur satellite organizations ..................................................................................................130
9.4
Operating procedures ................................................................................................................130
9.5
AMATEUR SATELLITE BANDPLAN .........................................................................................131
9.5.1
General AMSAT downlink bandplan......................................................................................................................... 131
9.6
IARU REGION 1 AND IARU SATELLITE COORDINATION .....................................................132
9.7
RESOLUTION 89-3 - CONCERNING AMATEUR SATELLITE USAGE....................................134
9.8
A.TERMS OF REFERENCE OF THE IARU SATELLITE ADVISER .........................................135
9.9
TERMS OF REFERENCE OF THE IARU AMSAT SATELLITE FREQUENCY COORDINATOR
135
10
REPEATERS....................................................................................................137
10.1
CO-ORDINATION OF REPEATER ACTIVITIES.....................................................................137
10.2
REPEATER CO-ORDINATION: COVERAGE PRESENTATION ............................................138
11
BEACONS........................................................................................................139
11.1
IARU REGION 1 VHF / UHF BEACONS A GUIDE TO GOOD PRACTICE ............................139
11.1.1
CO-ORDINATION PROCEDURE........................................................................................................................... 139
11.1.2
Local Beacons: ....................................................................................................................................................... 139
11.1.3
TRANSMISSION MODE......................................................................................................................................... 139
11.1.4
FREQUENCY SPACING........................................................................................................................................ 139
11.1.5
BEACON MESSAGE.............................................................................................................................................. 140
11.1.6
OPERATION........................................................................................................................................................... 141
11.1.7
STATUS.................................................................................................................................................................. 141
11.2
TRANSATLANTIC BEACON PROJECT..................................................................................141
11.3
IARU REGION 1 VHF AND MICROWAVE BEACON LIST - June 2005 ...............................142
12
VHF/UHF/MICROWAVES RECORDS.............................................................143
13
IARU REGION 1 CERTIFICATES AND MEDALS...........................................144
13.1
NATIONAL VHF/UHF/Microwaves AWARDS AND CERTIFICATES ......................................145
سپاس

(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-آذر-۱۳۹۷, ۰۹:۰۶:۰۴، توسط alimogmov.)
۱۰-آبان-۱۳۹۷, ۰۸:۳۷:۳۲
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, 1نفر, omid_phoenix
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
*****

ارسال‌ها: 164
موضوع‌ها: 3
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴

تشکرها : 1517
( 356 تشکر در 148 ارسال )
ارسال: #2
RE: کتاب VHF MANAGERS HANDBOOK iaru_v542.pdf
سلام مهندس 
تشکر و خسته نباشید
اگه براتون ممکنه کمی توضیح درباره موضوع یا سرفصلهای کتابی که میزارین بدین تا مبتدیای مثل من بیشتر باهاش آشنا بشن گل


ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END

۱۰-آبان-۱۳۹۷, ۲۱:۳۰:۰۴
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : alimogmov, omid_phoenix, hadikh73, babyy
babyy آفلاین
مدیر بخش لینوکس
*****

ارسال‌ها: 3,088
موضوع‌ها: 141
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۷

تشکرها : 34897
( 25888 تشکر در 8995 ارسال )
ارسال: #3
RE: کتاب VHF MANAGERS HANDBOOK iaru_v542.pdf
پیوست شد اگه از بین رفت اینجا موجود باشه


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   vhf_handbook_iaru_v542.pdf (اندازه: 1.19 MB / تعداد دفعات دریافت: 0)
۱۱-آبان-۱۳۹۷, ۱۸:۴۴:۵۰
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : omid_phoenix, 1نفر, hadikh73, alimogmov


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کتاب هنر الکترونیک reza555 5 8,940 ۰۸-اسفند-۱۳۹۷, ۱۳:۰۲:۴۵
آخرین ارسال: محمدیاسین
Smile [مقاله] کتاب Elektor-301Circuits.pdf انگلیسی با پیوند مستقیم alimogmov 0 262 ۱۰-آبان-۱۳۹۷, ۰۶:۵۲:۱۸
آخرین ارسال: alimogmov
  کتاب اموزش AVR به زبان بیسیک ( بسکام - BASCOM ) 1nafar 12 74,690 ۱۴-خرداد-۱۳۹۵, ۱۵:۱۵:۲۳
آخرین ارسال: partotelecom
  درخواست کتاب pedram032 0 997 ۲۴-دى-۱۳۹۴, ۱۴:۵۴:۳۴
آخرین ارسال: pedram032
  خروجی pdf نرم افزار آلتیوم aleas 3 4,215 ۱۴-تير-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱:۳۱
آخرین ارسال: aleas
  کتاب الکترونیک قدرت Modern_Power_Electronics_and_AC_Drives alimogmov 0 1,628 ۰۶-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۴۷:۵۰
آخرین ارسال: alimogmov
  درخواست کتاب مدار مجتمع دیجیتال vlsi ترجمه دکتر شیری نوشته ی jan.m.rabaey saber069 1 2,768 ۰۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۰۰:۵۷
آخرین ارسال: akbarza
  [آموزشی] طراحی PCB فرکانس بالا [PDF + VIDEO] salehjg 4 5,926 ۰۴-دى-۱۳۹۳, ۲۲:۱۰:۳۰
آخرین ارسال: علیرضا لطیف
  کتاب اموزش پروتل dxp 1nafar 35 53,830 ۰۳-آبان-۱۳۹۳, ۲۰:۲۰:۰۰
آخرین ارسال: a.mehran
  دانلود کتاب کاتالوگ 1400 ترانزیستور پر مصرف lktra 1 4,369 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۰۸:۴۳
آخرین ارسال: omid_phoenix

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

صفحه‌ی تماس | IranVig | بازگشت به بالا | | بایگانی | پیوند سایتی RSS